DAXEN SLOVAKIA s.r.o.

Viktorínova ul. 1
821 08 Bratislava, Slovakia

IČO: 46410163
Legal form: Limited Liability Company
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 76895/B

Business Hours:
Monday – Friday: 10.00 – 18.00 /working days

Contact:
Country Manager:
Zuzana Kormanová,zuzanask@dxn2u.com
tel. 00421 2 321 44 297, 00421 948 702983
Accounting executive:
Ing. Slavomíra Segedyová
adminsk@dxn2u.com
Marketing Assistant, Administration :
Mgr. Karolína Kráľovičová,
infosk@dxn2u.com
Tel. 00421 2 321 44 297
Mobile phone: 0948454655
Administration Assistant:
Stanislava Motajová, stanislavask@dxn2u.com
0948454655
Selling Point:
Vladimír Žák,predajsk@dxn2u.com
Tel.00421 2 321 44 299
Delivery for Service Centers and Slovakia:
Ing. Ivana Drahovzalová, daxensk@dxn2u.com
Tel.00421 2 321 44 298, 00421 948 254025
Delivery to abroad / networker:
Alena Karlíková , networker@dxn2u.com
Tel. 00421 2 32144298Send Us Message

Contact Details

Download : Service Center Directory | SC & Virtual service centre in Europe