Tituly / pozícia

Tituly / pozíciaPodmienky
Kmeňový zákazníkZaplatenie členského poplatku, vek nad 18. rokov + jeden sponzor
Star Agent (SA) Splnenie 4,500 PV - spolu za nákupy vlastné a kmeňových zákazníkov patriacich do celej spodnej línie
Star Ruby (SR)Sponzorovanie 3 priamych Star Agent -ov (SA)
Star Diamond (SD) 6 priamych Star Agent -ov (SA) + dosiahnutie 37%-ného bonusu za Star skupinu
Executive Star Diamond (ESD)Star Diamond, sponzorujúci 1 Star Diamond -a *
Senior Star Diamond (SSD)Star Diamond, sponzorujúci 2 Star Diamond -ov*
Executive Senior Star Diamond (ESSD)Star Diamond, sponzorujúci 3 Star Diamond -ov*
Double Diamond (DD)Star Diamond, sponzorujúci 4 Star Diamond -ov*
Executive Double Diamond (EDD)Star Diamond, sponzorujúci 5 Star Diamond -ov*
Triple Diamond (TD)Star Diamond, sponzorujúci 6 Star Diamond -ov*
Executive Triple Diamond (ETD)Star Diamond, sponzorujúci 7 Star Diamond -ov*
Gold Diamond (GD)Star Diamond, sponzorujúci 8 Star Diamond -ov*
Executive Gold Diamond (EGD)Star Diamond, sponzorujúci 9 Star Diamond -ov*
Crown Diamond (CD)Star Diamond, sponzorujúci 10 Star Diamond -ov*
Executive Crown Diamond (ECD)Star Diamond, sponzorujúci 11 Star Diamond -ov*
Senior Crown Diamond (SCD)Star Diamond, sponzorujúci 12 Star Diamond -ov*
Executive Senior Crown Diamond (ESCD)Star Diamond, sponzorujúci 13 Star Diamond -ov*
Double Crown Diamond (DCD)Star Diamond, sponzorujúci 14 Star Diamond -ov*
Executive Double Crown Diamond (EDCD)Star Diamond, sponzorujúci 15 Star Diamond -ov*
Triple Crown Diamond (TCD)Star Diamond, sponzorujúci 16 Star Diamond -ov*
Executive Triple Crown Diamond (ETCD)Star Diamond, sponzorujúci 17 Star Diamond -ov*
Gold Crown Diamond (GCD)Star Diamond, sponzorujúci 18 Star Diamond -ov*
Executive Gold Crown Diamond (EGCD)Star Diamond, sponzorujúci 19 Star Diamond -ov*
Crown Ambassador (CA)Star Diamond, sponzorujúci 20 Star Diamond -ov*