DXN Marketingový plán

DXN marketingový plán zahŕna základné definície pojmov (PV, SV, PPV,..............QSA, QSD) a systém odmenovania. Popisuje statusy/postavenia, aké môže DXN člen dosiahnut. V časti Odmeňovanie v DXN marketingovom pláne sú definované bonusy/provízie, taktiež jednorázové peňažné príspevky (2 typy) a aj pravidlá výpoctu kvóty, ktorá je podmienkou pre účast na Prémiovom zájazde so seminárom (TSI).

Na niekolkých príkladoch nájdete vysvetlenie pridelovania zisku podla DXN marketingového plánu.

Na stiahnutie tu : Marketingový plán