Icing on the Cake (IOC)

IOC PLÁN – Čerešnička na torte

IOC , resp. Čerešnička na torte je prídavný, dodatočný kompenzačný marketingový plán (Uni-Level) k existujúcemu marketingovému plánu. Môžete si vďaka nemu zvýšiť svoj príjem, motivovať svojich neaktívnych členov, urýchliť expanziu svojej siete, môžete si nakúpiť akúkoľvek kombináciu dostupných produktov za aktuálne distribútorské ceny a najmä investovať raz a zarábať navždy.

Okrem Slovenska je tento plán momentálne uvedený na trhoch Filipín, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Grécka, Čiech, Nemecka, Talianska, Ukrajiny, Hong Kongu, USA, Mongolska, Indonézie, Ruska, Peru, Mexika, Kolumbie, Bolívie, Kanady, Austrálie a Singapuru.

Postup pri kúpe IOC, resp. iBalíka :
1. List o zámere – zaslanie Listu o zámere je prvý krok pri kúpe IOC plánu „Čerešnička na torte“
2. Požiadavka na platbu – potvrdíme Vám , koľko máte zaplatiť ... je to 200 EUR za každý iBalík
3. Vaša úhradapríde na bankový účet spoločnosti
4. Vystavíme zálohovú faktúru na nákup iBalíka a Voucher(Poukážku) ako oprávnenie na redemáciu
5. Pošlete nám IOC nákupnú objednávku na produkty, aby sme redemovaliVoucher / Poukážku
6. Pošleme Vám produkty spolu so záverečnou faktúrou

Taktiež môžete poslať List o zámere, platbu a IOC nákupnú objednávku pre redemáciuVouchera / Poukážky , naraz.

Tento plán Vám umožňuje vytvárať si nové línie (maximálne do druhej úrovne), v rámci svojho vlastného iKódu.

V prípade, že si novo sa registrujúci člen, alebo člen, ktorý sa registruje cez systém DXN Network, zakúpi iBalík, nie je potrebné, aby si zároveň platil členský poplatok (zakúpil Startkit), bude považovaný za platného člena DXN a bude oprávnený na vyplácanie provízií, pokiaľ udržiava stanovené množstvo PPV v existujúcom marketingovom pláne.

Pre krajiny, v ktorých zatiaľ nebol uvedený na trh IOC plán, platí, že členovia si môžu kúpiť iBalík z ktorejkoľvek vyššie uvedenej krajiny; zabezpečiť si to musia sami. Distribútorská cena a iSViBalíka budú stanovené na základe krajiny nákupu. Redemácia / odkúpenie produktov musí byť z krajiny nákupu a člen musí dodržať obchodné podmienky krajiny nákupu.

Celosvetovo, spoločnosť DXN prvýkrát spracovávala výpočet provízie Uni-Level a podielu na zisku z IOC plánu v júni 2014 (všetky nákupy iBalíkov za február, marec, apríl, máj 2014 spolu), a to okrem Filipín, Grécka a Bulharska (3 krajiny), pre ktoré sa už spracovanie uskutočnilo skôr.

Na stiahnutie tu:
IOC plán
Predstavenie IOC plánu
Plán IOC odmeňovania
List o zámere