DSP - Dynamický Štartovací Program

Poskytuje dynamický začiatok a okamžitý príjem.

Cieľ: nábor, získanie novej cieľovej skupiny, reaktivácia existujúcich členov.

Existuje niekoľko DSP balíkov produktov s rôznymi distribútorskými cenami (DC), PV a SV:

DSP - A ....... PV: 529.10, distribútorská cena: 555,70 EUR, SV: 238,50 EUR

DSP - A1....... PV: 668.45, distribútorská cena: 512,20 EUR, SV:239,50 EUR

DSP - B ....... PV: 370.10 distribútorská cena: 326,20 EUR, SV: 146,80 EUR

DSP - B1....... PV: 392.40, distribútorská cena: 304,50 EUR, SV: 146,45 EUR

DSP - C ....... PV: 112.10, distribútorská cena: 104,70 EUR, SV: 46,80 EUR

DSP - C1....... PV: 121.30, distribútorská cena: 99,70 EUR, SV: 47,35 EUR

Tieto DSP balíky si môžu zakúpiť len novo sa registrujúci DXN členovia (jeden nový člen si môže zakúpiť DSP balík len raz a jeden).

Každý zakúpený DSP balík bude s nárokom na Startkit zadarmo.

Členovia, ktorí sú registrovaní online pod ID 818...., alebo sa registrujú online, si môžu kúpiť DSP balík len do 14 dní od dátumu registrácie (deň registrácie sa počíta ako 1.deň). Každému členovi, ktorý sa registroval online pod ID 818.... a kúpil si DSP balík do 14 dní od dátumu online registrácie, sa počíta oprávnené obdobie 12 týždňov od dátumu registrácie.

Všetci noví členovia, ktorí sú v stanovenom období 12 DSP týždňov, môžu predávať DSP balíky a majú oprávnenie na 60 % bonus (pri dodržaní 100 PPV mesačne v riadnom marketingovom pláne). Stanovené obdobie sa počíta odo dňa registrácie do DXN.

DSP bonusy - rozdelenie a nárok

- Priamy upline, ktorý predá DSP balík, má nárok na odmenu 60% z SV daného DSP balíka - vypočítané a zaplatené každý DSP týždeň v závislosti na tom, či 1. úroveň dosiahla 100PPV v DXN marketingovom pláne

- 2., 3. a 4. úroveň - majú nárok na odmenu 10%, 5% a 5% z SV z daného DSP balíka - vypočítané a zaplatené každý mesiac v závislosti na dosiahnutí 100 PPV v riadnom DXN marketingovom pláne

- PV z DSP balíka budú použité ako PV podpora DXN Marketingového plánu / SIMP a taktiež PGPV a DGPV; PV sa počíta za kalendárny mesiac (podľa posledného mesačného bonusu v závislosti od končiaceho dátumu)

- Počas doby, v ktorej máte nárok na získanie DSP bonusu, hodnota SV generovaná z predaja DSP balíkov sa bude brať do úvahy pre výpočet DSP bonusu, ale nebude sa počítať do DXN Marketingového plánu / SIMP; Po dobe, v ktorej máte nárok na získanie DSP bonusu, SV generovaná z predaja DSP balíkov sa nebude zvažovať na výpočet DSP bonusu, namiesto toho sa bude započítavať do DXN Marketingového plánu / SIMP.

Maximálna hodnota zľavy

- Nový člen, ktorý si zakúpi DSP balík, má následne nárok na zľavu 10% voči DC (distribútorskej cene) pre budúce nákupy, až do vyčerpania maximálnej hodnoty tejto zľavy , pričom doba pre využitie tejto zľavy je limitovaná podľa druhu balíka (4, 3 a 2 roky) a počíta sa od dátumu pripojenia sa (registrácie) .......

- maximálna hodnota zľavy je pre DSP balíky A,A1,B,B1 a C,C1 : 150%, 130% a 110% z DC.

=======================================================

VŠETKY DSP BALÍKY JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ LEN PRI REGISTRÁCII

KU VŠETKÝM DSP BALÍKOM JE START KIT PRI REGISTRÁCII ZDARMA

NA PREDAJ BALÍKOV NIE JE POTREBNÉ, ABY STE SI ZAKÚPILI JEDEN Z NICH

SV GENEROVANÉ Z DSP BALÍKOV SA NEZAPOČÍTAVA DO EXISTUJÚCEHO, RIADNEHO MARKETINGOVÉHO PLÁNU, ALE PV ÁNO

NA NÁROK NA BONUS JE POTREBNÉ MAŤ KAŽDÝ MESIAC 100 PPV (PV Z DSP SA TIEŽ POČÍTAJÚ)

DSP JE MOŽNÉ PREDÁVAŤ PO DOBU 12 TÝŽDŇOV OD DÁTUMU REGISTRÁCIE


Cennik
DSP Detaily
Objednávkový formulár DSP kitov