Korporátna identita

Logo DXN symbolizuje úspech.

ČERVENÁ reprezentuje oheň a symbolizuje akcieschopného ducha spoločnosti so zameraním na pokrok.

MODRÁ reprezentuje vodu a symbolizuje spoločnosť ako základ pre všetok energický pokrok.

ZELENÁ reprezentuje stromy a symbolizuje dynamický rast a expanziu nášho trhu.

Červený ovál symbolizuje vychádzajúce slnko a reprezentuje priebojnosť, jednotné myslenie a vytrvalosť pri dosahovaní vízie DXN.

Zelené vetvy symbolizujú hubu Ganoderma a reprezentujú silný záväzok spoločnosti k rastu a neúprosnému úsiliu za dosiahnutie excelentnosti zameraním sa na priemysel založený na zdraví.

Modrá horizontálna línia symbolizuje spoločnosť ako zdroj energie pre impulz obchodného rozvoja.